Lønholt Frysebox,   sommer 2010

Jørgen Kjär har skrevet fryseboxens historie i anledning af dens 60 års dag  


Hermed et forsøg på en sammenskrivning af et lille stykke lokalhistorie. Lønholt Frysebox der kom til verden i det herrens år 1950, vel at mærke efter at  et antal mennesker i lokalsamfundet blev enige om, etablere et sådant.
Selskabet er et andelsselskab med solidarisk hæftelse.
Selskabets formål er at fryse kød og andre produkter for andelshaverne til billigst mulige pris.
Betalingen af leje sker 2 gange årlig.

Som så meget andet kom ideen fra USA, dog ikke frysehuse i så stor målestok som over there.
I 1950 var der ca. 3000 frysehuse, som alle styredes efter andelstanken som primus motor, samt at køleindustrien med kraftig opbakning fra Statens Husholdningsråd, landboforeninger og så selvfølgelig også at den gammeldags metode med nedsaltning af kød var ved at være yt.
Den model de fleste landsbysamfund satsede på, var frysehuse med 24 isolerede bokse, med 12 bokse i 2 rækker midt i lokalet.
Hver andelshaver havde adgang til huset samt sin egen boks. Via 2 nøgler. een til selve huset og een nøgle til lågen på deres boks.
Dermed også adgang til diverse genstande til at holde boksen ”isfri” og til almindelig rengøring da der ikke var ansat ”personale” til at klare den daglige drift.
Hvis boksen ikke er ”isfri” på de fastsatte kontroldage vil andelshaveren blive pålagt en bøde, da det er i alles interesse at bruge så lidt strøm som muligt for at få  temperaturen ned til de krav, som sundhedsmyndighederne accepterede nemlig – 18 C. som minimum.

På den stiftende generalforsamling  d. 23 juli 1950 blev følgende bestyrelse valgt og kom til at bestå af: Valdemar Hansen (formand) Kulsgaard, Harald Jørgensen (kasserer) Nydamsgaard , Hans Petersen (sekretær) Slettegaard. og Hans Petersen (suppleant) Stenklammergaard
Deres første opgave var at indhente de nødvendige tilbud hos mulige leverandører og i dette tilfælde faldt valget på FRIGIDAN der kom med et tilbud på:

Grunden blev stillet til rådighed af Gunnar Hansen, Asserhavegård.

Køleanlæg                          16.727,-- kr.
Hus og bassin                       6.965,-- kr.
El installation                            600,-- kr.
Landmåler                               100,-- kr.
                                          24.892,-- kr.

Pr. boks                                1.037,-- kr.

Årlig ydelse 7,6 %                     79,-- kr.
Elforbrug                                   11,-- kr.
Vedligeholdelse                         10,-- kr.
                                               100,-- kr.


Hjemmesiden for Lønholt Landsbylaug administreres af Ditte Johnsen
@