Medlemsliste for år 1914 - Lønholt Brugsforening

 

Smedemester Carl Rasmussen, Lønholt

Husejer H. P. Johansen, Lønholt

Gdr. O. Jørgensen, Lønholt

Møller J. M. Andersen, Lønholt

Parcl. Hans Johansen, Lønholt

Gdr. A. Petersen, Lønholt

Ungkarl Hans Petersen, Lønholt

Gdr. Morten Mortensen, Lønholt

Gdr. Lars K. Larsen, Lønholt

Parcl. Jørgen Petersen, Lønholt

Ungkarl Niels Petersen, Lønholt

Skomager Carl Hansen, Lønholt

Gdr. Peter Jørgensen, Lønholt

Gardner N. R. Larsen, Lønholt

Bagersvend Jensen, Skære Mølle

Tækker Niels Nielsen, Lønholt

Grd. Peter Jensens Enke, Lønholt

Husm. Laurits Larsen, Lønholt

Husm. Johannes Olsen, Lønholt

Parcl. Niels Hansen, Olden, Lønholt

Smedem. Chr. Nielsen, Lønholt

Vejmand N. P. Petersen, Lønholt

Murer Jens Petersen, Lønholt

Parcl. Hans Petersen, Olden, Lønholt

Husm. Niels Peter Jensen, Lønholt

Husm. Emil Hildestrøm, Lønholt

Husm. Andes Vilhelmsens Enke, Lønholt

Lærer Poulsen, Lønholt

Parcl. Jørgen Jørgensen, Lønholt

Gdr. Niels Jørgensen, Lønholt

Smedesvend Julius Jensen, Lønholt

Gdr. Peter Jakobsen, Lønholt

Husmd. Jørgen Petersens Enke, Lønholt

Konservator H. Christensen, Lønholt

Husmd. Peter Hansen, Olden, Lønholt

Husmd. Marie Hansen. Lønholt

Husmd. Peter Christensens Enke, Lønholt

Husmd. Peter Vilhelmsen, Lønholt

Husmd. Vilhelmine Mathiesen, Lønholt

Karethmager Carl Jensen, Lønholt

Lærerinde Andrea Andersen, Lønholt

Lærer Andersen, Lønholt

Møllersvend Jacobsen, Lønholt

Gmd. Christian Hansen, Lønholt

Husmd. Jens P. Nielsen, Olden, Lønholt

Parcl. Jens S. Jensen, Lønholt

Gmd. Rasmus Svendsens Enke, Lønholt

Gmd. Jens Peter Hansen, Lønholt

Arbejdsmand Morten Hildebrand, Lønholt

Gmd. Hans Larsen, Lønholt

Gmd. Jørgen Andersen, Lønholt

Glarmester R. Hansen, Lønholt

Parcl. Jens Jørgensen, Lønholt

Gmd. Jens Petersen, Lønholt

Husmd. R.L. Nielsens Enke, Lønholt

Parcl. Carl Petersen, Lønholt

Bogbinder Ejner Johansen, Lønholt

Gmd. Peter Olsen, Lønholt

Ungk. Peter Petersen, Lønholt

Gmd. R. Mathiesen, Lønholt

Parcl. P. Svendsens Enke, Lønholt

Parcl. Lars Olsens Enke, Olden, Lønholt

Indsidder Lars Olsen, Byen, Lønholt

Parcl. Chr. Petersen, Olden, Lønholt

Karoline Sørensen, Lønholt

Husmd. Peter Frederiksen, Lønholt

Husmd. Hans Andersen, Olden, Lønholt

Parcl. Christian Petersen, Lønholt

Grd Hans Hansen, Lønholt

Husmd. Jens Jacobsen, Lønholt

Husmd. Ole Larsen, Lønholt

Husmd. Peter Chr. Petersen, Lønholt

Parcl. Ole Jensen, Lønholt

Ungkarl Svend Jørgensen, Lønholt

Margrethe Jensen, Lønholt

Husmd. Jens Nielsens Enke, Lønholt

Husmd. Jens Mathiesen, Lønholt

Parcl. Ole Petersen, 3-Huse, Lønholt

Gmd. Marius Larsen, Lønholt

Parcl. Niels Larsens Enke, Lønholt

Ungkarl Jens Larsen, Lønholt

Parcl. Peter Petersen, Lønholt

Arbejdsmd. Peter Mathiesen, Lønholt

Gdr. Jørgen Sørensen, Lønholt

Gdr. Hans Larsen, Olden, Lønholt

Gdr. Ane Jørgensen, Lønholt

Hjulmager Vilhelm Petersen, Lønholt

Handelsmand Jacob Jørgensens Enke, Lønholt

Smedesvend Niels Peter Nielsen, Lønholt

Parcl. Jørgen Mortensen, Lønholt

Parcl. Peter Jørgensen, Lønholt

Parcl. Rasmus Jensen, Lønholt

Uddeler N. Hansen, Lønholt

 

Parcl. Apel, Grønholt

Hegnsmand P. Petersen, Grønholt

Hjulmager P. G. Jørgensen, Grønholt

Graver F. Petersen, Grønholt

Johanne Bendsen, Grønholt

Husmd. Niels Hansens Enke, Grønholt

Husmd. Chr. Blybak, Grønholt

Grd. Lars Thomsen, Grønholt

Husmand Ole Hansens Enke, Grønholt

Banearbejder Peter Hansen, Grønholt

Grd. Jørgen Hansen, Grønholt

Sognefoged Ahlefeldt, Grønholt

Smed S. Jørgensen, Grønholt

Parcl. Peter Larsen, Grønholt

Anna Petersen, Grønholt

Grd. Chr. Eskildsen, Grønholt

Tømrer Chr. Christensen, Grønholt

Parcl. Chr. Petersen, Grønholt

Tømrer Adolf Hejnenchsen, Grønholt

Prcl. Nikolaj Jensen, Grønholt

Husejer Jens Pedersen, Grønholt

Grd. Gotfredsen, Grønholt

Hegnsmand Hans P. Andersen, Grønholt

Husmd. Lars S. Petersen, Grønholt

Parcl. Ole Hansen, Grønholt

Parcl. Anders Hansen, Grønholt

Parcl. Niels Peter Nielsens Enke, Grønholt

Parcl. Hans P. Hansen, Grønholt

Murer Hans Petersens Enke, Grønholt

Parcl. Niels Jensen, Grønholt

Hedvig Andersen, Grønholt

Arbejdsmand Julius Hansen, Grønholt

Husmd. Hans Hansen, Grønholt

Parcl. Niels Nielsen, Grønholt

Parcl. Carl Hansen, Grønholt

Træskomager Chr. Jørgensen, Grønholt

Parcl. Jørgen Jørgensen, Grønholt

Skomager Mogens Nielsen, Grønholt

Parcl. Jens F. Olsens Enke, Grønholt

Parcl. Chr. Ingemandsen, Grønholt

Grd. Carl Nielsen, Grønholt

Grd. Jens Andersen, Grønholt

Smedemester Hans Hansen, Grønholt

Husmd. Svend Hendriksen, Grønholt

Signe Jakobsen, Grønholt

Lærer Dauglykke, Grønholt

 

Grd. Johan Andersen, Karlebo

Grd. Ole Petersen, Karlebo

Grd. Niels Jørgensens Enke, Karlebo

Grd. Anders Andersens Enke, Karlebo

Parcl. Chr. Jørgensen, Karlebo

Parcl. Christoffer Jensen, Karlebo

Parcl. A. P. Christensen, Karlebo

Parcl. Niels Peter Sørensen, Karlebo

Parcl. Anders Bendsen, Karlebo

Uhrmager J. Johansen, Karlebo

Møller Niels Nielsen, Karlebo

Hegnsmand Lauritz P. Larsen, Karlebo

Husmd. Ole Christensen, Karlebo

 

Gdr. Peter Jørgensen, Heslerød

Grd. O. S. Olsen, Heslerød

Grd. Niels Nielsen, Heslerød

Grd. Hans Petersen, Heslerød

Grd. Hans Hansen, Heslerød

Grd. Jørgen Larsen, Heslerød

Grd. Lars Johansen, Heslerød

Mejeribestyrer Vium, Heslerød

Husmd. Lars Johansen, Heslerød

Husmd. Hans Larsen, Heslerød

Arbejdsmand Peter Petersen, Heslerød

Heinsmand Niels Peter Jensen, Heslerød

Anna Corneliussen, Heslerød

Handelsmand V. Jensen, Heslerød

 

Husmd. Jens Petersen, Vejnbrød

Husmd. A. K. Larsen, Vejnbrød

Grd. Anders Johansen, Vejnbrød

Grd. Chr. Jørgensens Enke, Vejnbrød

Grd. Hans Jensen, Vejnbrød

Grd. Niels Hansens Enke, Vejnbrød

 

Parcl. Peter Andersens Enke, Roland

Parcl. Chr. Frederiksen, Roland

Parcl. Peter Petersen, Roland

Parcl. Svend Larsen, Roland

Parcl. Jørgen Jørgensen, Roland

Arbejdsmand Hans Olsen, Roland

Stenhugger L. Hansen, Roland

 

Parcl. Hans Olsen, Sørup

Parcl. Ferdinand Clausen, Sørup

Parcl. Ole Mortensens Enke, Sørup

Handelsmand Rosted, Sørup

Parcl. Peter Jeppesen, Sørup

Parcl. Anders Larsen, Sørup

 

Laura Nielsen, Langstrup

Parcl. Hendrik Larsen, Langstrup

Parcl. Svend Jørgensen, Langstrup

Parcl. Peter Jørgensen, Langstrup

Parcl. Niels Hansen, Langstrup

Grd. Jørgen Jensen, Langstrup

Grd. Hans Jensen, Langstrup

Grd. Peter Hansen, Langstrup

Grd. Peter Johansen, Langstrup

Grd. Jens Hansen, Langstrup

Grd. Niels Mortensen, Langstrup

Husmd. Jørgen P. Jørgensen, Langstrup

Husmd. Jørgen Jensen, Langstrup

Husmd. Niels Jørgensen, Langstrup

Husmd. Jens Jørgensen, Langstrup

Smed H. P. Jensen, Langstrup

Arbejdsmand P. Petersen, Langstrup

 

Carl Marcussen, Asminderød

Husmand Peter Jørgensen, Asminderød

Grd. J. Frandsen, Asminderød

Parcl. Chr. Madsen, Asminderød

Parcl. Niels P. Nielsen, Asminderød

Proprietair Chr. Madsen, Asminderød

Fodermester Kai Chr. Christensen, Asminderød

Parcl. Chr. Rasmussen, Asminderød

Parcl. Anders Andersen, Asminderød

Skovløber Peter Jørgensen, Asminderød

Fodermester S. Landholt, Asminderød

Partikulier Madsen, Asminderød

 

Husmand A. Larsen, Auderød

Husmand Niels Larsen, Auderød

Husmand Niels Peter Nielsen, Auderød

Husmand Kagel, Auderød

Husmand Skovsgaard, Auderød

Husmand Louis Andersen, Auderød

Husmand Hans Rasmussen, Auderød

Husmand Lauris Olsen, Auderød

Husmand Søren Hansens Enke, Auderød

Husmand Lars Andersen, Auderød

Husmand Niels Gram, Auderød

Husmand Jens P. Sørensen, Auderød

Husmand Chr. Hansen, Auderød

Fodermester Chr. Hansen, Auderød

Parcl. Jens Petersen, Auderød

Parcl. Niels P. Nielsen, Auderød

Parcl. Anders Jørgensen, Auderød

Parcl. Chr. Petersen, Auderød

Pottemager H. L. Madsen, Auderød

Grd. Marius Andersen, Auderød

Husmand Niels Peter Nielsen, Auderød

 

Karethmager S. Sørensen, Søholm

Kusk Peter Hendriksen, Usserød

Fisker Carl Petersen, Slætten

Slagter H. Larsen, Niverød

Slagter C. Petersen, Fredensborg

Husmand Lars Johansen, Heslerød

Dyrlæge Ludvig, Fredensborg

Brødkusk Søren Andersen, Fredensborg

Grd. Jørgen Jørgensen, Asminderød

 

Lønholt den 17. Maj 1914

Chr. Nielsen


Hjemmesiden for Lønholt Landsbylaug administreres af Ditte Johnsen
@