Nyt på hjemmesiden!!!!! Trafikundersøgelse i Lønholt. Møde Mandag d. 18. marts kl 17 i Grønholt præstegård

Klik nederst til venstre på knappen "Trafik" for links til refarat og idékatalog som vil blive gennemgået på mødetVelkommen til hjemmesiden for Lønholt og omegns Landsbylaug

Hjemmesidens formål er dels at være et forbindelsesled mellem beboere i Lønholt, dels at være et underholdende arkiv over, hvad der kan have almen interesse for beboerne i Lønholt.

- Hvis du har Lønholt- billeder du vil dele med andre, kan du uploade dem til billedsiden,

- og har du en god historie fra det gamle Lønholt, kan du sende den som mail, og vi finder en måde at formidle den på.

- Hvis du vil vide mere om, hvordan du skal forholde dig kan du kontakte webmaster

Foreningens formål er at varetage og formidle medlemmernes fælles interesser og sikre indflydelse i sager, der vedrører Lønholt og omegn. Desuden at fremme landsbyens trivsel. Foreningen kan arrangere fester og andre sociale tiltag. Medlemmer skal være beboere i Lønholt og nærmeste omegn, defineret som matrikler tilhørende Lønholt by.


Hjemmesiden for Lønholt Landsbylaug administreres af Ditte Johnsen
@